Видача копії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарна діяльність (депозитарна діяльність депозитарної установи, діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, діяльність із зберігання активів пенсійних фондів), клірингова діяльність

Назва послуги: Видача копії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарна діяльність (депозитарна діяльність депозитарної установи, діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, діяльність із зберігання активів пенсійних фондів), клірингова діяльність

Адміністративний збір: 500,00 грн.

Строк надання послуги: Рішення про видачу копії(й) ліцензії або про відмову в її (їх) видачі оформлюється відповідним наказом, який підписується керівником органу ліцензування або виконувачем його обов'язків у строк не пізніше десяти робочих днів з дати надходження заяви про видачу копії(й) ліцензії та документів, що додаються до заяви. У разі прийняття органом ліцензування рішення про видачу копії ліцензії вона повинна бути оформлена не пізніше ніж за п'ять робочих днів з дати прийняття цього рішення

Результат надання: Копія ліцензії

Способи отримання результату: Письмове повідомлення про прийняття рішення органом ліцензування про видачу копії ліцензії. Отримання копії ліцензії особисто або за дорученням

Підстави для відмови: Відсутні