Видача іноземцям та особам без громадянства документів про запрошення в Україну (протягом 10 робочих днів)

Назва послуги: Видача іноземцям та особам без громадянства документів про запрошення в Україну (протягом 10 робочих днів)

Адміністративний збір: Державне мито – 10,20 грн. (0,6 неоподатковувані мінімуми доходів громадян). Послуга – 113,04 грн. Вартість бланка – 1,44 грн. (залежить від замовлення) Оплата наданої послуги здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банки, відділення поштового зв'язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування.

Строк надання послуги: Не більше 10 робочих днів з дня звернення

Результат надання: Запрошення на отримання візи для в’їзду в Україну

Способи отримання результату: Особисто

Підстави для відмови: В оформленні запрошення відмовляється: 1) у разі загрози національній безпеці держави або охороні громадського порядку, забезпеченню охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають на території України; 2) якщо іноземець або особа без громадянства перебувають у базі даних осіб, яким згідно із законодавством України не дозволяється в'їзд в Україну; 3) у разі подання недійсного паспортного документа або паспортного документа, що належить іншій особі; 4) у разі подання завідомо неправдивих відомостей або підроблених інших документів; 5) якщо під час попереднього перебування на території України іноземець або особа без громадянства не виконали рішення суду або органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або мають інші не виконані майнові зобов'язання перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи пов'язані з попереднім видворенням, у тому числі після закінчення терміну заборони подальшого в'їзду в Україну; 6) у разі відсутності достатнього фінансового забезпечення для покриття витрат, пов’язаних з перебуванням іноземця або особи без громадянства в Україні, або відповідних гарантій приймаючої сторони; 7) якщо приймаюча сторона подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідну для оформлення запрошення.

Порядок оскарження: Заявник має право на оскарження рішення про відмову в оформленні запрошення до ДМС або суду