Видача ліцензії на здійснення діяльності кредитної установи з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів

Назва послуги: Видача ліцензії на здійснення діяльності кредитної установи з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів

Адміністративний збір: Відповідно до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.12.2003 № 188 «Про встановлення плати за видачу ліцензій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.02.2004 за № 240/8839, плата за видачу ліцензії на здійснення діяльності кредитної установи з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів сплачується одноразово за весь строк дії ліцензії відповідно до розміру плати за кожний рік користування ліцензією. Розмір плати за кожний рік користування ліцензією на здійснення діяльності кредитної установи (крім ломбарду) з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів – 10 000 гривень. Розмір плати за кожний рік користування ліцензією на здійснення діяльності ломбардом з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів – 400 гривень

Строк надання послуги: Нацкомфінпослуг приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі в строк не пізніше ніж тридцять календарних днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до неї. У разі коли надіслано запит щодо підтвердження достовірності поданих для отримання ліцензії документів або виникла потреба у проведенні перевірки таких документів іншим способом, зазначений строк може бути продовжений Головою Нацкомфінпослуг, але не більш як на 30 робочих днів

Результат надання: Видача ліцензії на здійснення діяльності кредитної установи з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів

Способи отримання результату: Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У разі прийняття рішення про видачу ліцензії Нацкомфінпослуг оформляє ліцензію та копії протягом п'яти робочих днів з дати надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії У разі прийняття рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі в строки, передбачені для видачі ліцензії