Видача ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

Назва послуги: Видача ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

Адміністративний збір: Відповідно до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.12.2003 № 188 «Про встановлення плати за видачу ліцензій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.02.2004 за № 240/8839, плата за видачу ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки із залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки сплачується одноразово за весь строк дії ліцензії відповідно до розміру плати за кожний рік користування ліцензією. Розмір плати за кожний рік користування ліцензією: на здійснення діяльності кредитної спілки із залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки – 200 гривень; на здійснення діяльності об'єднаної кредитної спілки із залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки – 1000 гривень

Строк надання послуги: Нацкомфінпослуг приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії не пізніше тридцяти календарних днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до неї. У разі коли надіслано запит щодо підтвердження достовірності поданих для отримання ліцензії документів або виникла потреба у проведенні перевірки таких документів іншим способом, зазначений строк може бути продовжений Головою Нацкомфінпослуг, але не більш як на 30 робочих днів

Результат надання: Видача ліцензії на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

Способи отримання результату: Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У разі прийняття позитивного рішення про видачу ліцензії Нацкомфінпослуг повинна оформити ліцензію не пізніше ніж за п'ять робочих днів з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії