Анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України

Назва послуги: Анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом п’яти робочих днів з: - дня одержання заяви про анулювання ліцензії, - дня подання звернення та копії свідоцтва про смерть фізичної особи-підприємця

Результат надання: Рішення про анулювання ліцензії на промисловий вилов риби, крім внутрішніх водойм та річок отримане ліцензіатом.

Способи отримання результату: Поштою з описом вкладення (орган ліцензування надсилає поштові відправлення з повідомленням за місцем знаходження ліцензіата протягом одного дня з дня оформлення відповідного документа).

Підстави для відмови: Не є підставою для анулювання ліцензії заява ліцензіата про анулювання його ліцензії, що подана після видання органом ліцензування розпорядчого документа про проведення перевірки додержання таким ліцензіатом вимог ліцензійних умов і до закінчення строку: перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у разі їх наявності); у тридцять робочих днів після спливу терміну виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов).

Порядок оскарження: Звернення до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування або в судовому порядку.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: