Розширення провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

Назва послуги: Розширення провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

Адміністративний збір: Один прожитковий мінімум, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії

Строк надання послуги: 10 робочих днів

Результат надання: Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення; відмова у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення; залишення заяви на видачу ліцензії без розгляду.

Способи отримання результату: Ліцензія на провадження здобувачем ліцензії визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, оформлюється органом ліцензування в 1) нарочно 2) поштовим відправленням з описом вкладення; 3) в електронному вигляді за допомогою порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - портал електронних сервісів).

Підстави для відмови: Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви є: 1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії; 2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб'єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб'єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб'єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

Порядок оскарження: Рішення може бути оскаржено у встановленому чинним законодавством України порядку

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: